Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Lovens formål

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både alle store og mellomstore bedrifter nå skal være mer transparente forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

I TFS Entreprenør er sikkerhet og helse viktigst, uansett årsak skal det ikke inngås kompromisser på bekostning av sikkerhet. I tillegg har vi et høyt fokus på arbeidsmiljø, arbeidsforhold og ivaretakelse av våre ansatte. Vi har hele veien hatt stort søkelys på hvordan virksomheten vår påvirker miljøet rundt oss og i resten av verden. Etter at åpenhetsloven ble vedtatt er det enklere for oss å sikre at hele verdikjeden bidrar tilå redusere risikoer som forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter.TFS skal gjøre det vi kan for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre egne, leverandører ogunderleverandører sine ansatte. TFS har innarbeidet lovens krav i vårt styringssystem ogblant annet oppdatert våre etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere.Vi skal fortsette å gjøre gode valg av leverandører slik at vi hindrer useriøse aktører i vårverdikjede. Vi ser frem et tett samarbeid med bransjen for å fremme respekt forgrunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for alle!

Etiske retningslinjer for ansatte i TFS Entreprenør
Etiske retningslinjer for leverandører