Alle referanser

Jamthaugen

Oppdragsgiver: Icopal Tak
Arbeid: Blikkeslagerarbeid
 
Jamthaugen på Sjølyst i Malvik gjennomførte en stor rehabilitering i 2015. Vi utførte blikkenslagarbeidet på taket – 1200 meter med gesimsbeslag og til sammen 150 takhatter og lufthatter.