Alle referanser

Berg Skole

Oppdragsgiver: Trondheim Kommune v/ Trondheim Eiendom.
Arbeid: Generalentreprise. Tømrerarbeid, Blikkenslagerarbeid og Taktekking

Prosjektet omfattet den eldste delen av bygget, som har verneklasse C, hvor vi har utført etterisolering av tak og rehabilitering av murte fasader. Taket ble foret opp og isolert, samt at god lufting ble etablert. Alle beslag ble skiftet, og kronen på verket var rehabiliteringen av en stor takhatt på toppen.
 
Innvendig på loftet ble det etablert et nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende branntettinger, samt at takvinduene ble skiftet.
 
Hele veien rundt bygget ble det i øvre del av fasaden etablert luftet pussfasade. Mange av overdekningene over vinduene ble byttet ut med nye tegldragere, samt at bom og løs puss ble meislet bort på store deler av fasaden. Takrenner og nedløp ble skiftet, med vandalsikre avslutninger ned mot bakkenivå på taknedløp. Til slutt fikk bygget ny og flott maling på alle fasader, utført med silikatmaling.
 
Arbeidet ble utført mens skolen var i full drift, og sikkerhet var høyprioritet. Utvendig fasade ble kledd inn med stillas og presenning, og stillaset ble i perioder varmet opp for å sikre tilstrekkelig arbeidstemperatur på høsten.
 
Prosjektet ble organisert som generalentreprise, hvor TFS Entreprenør var hovedbedrift.