Alle referanser

Camphill Rotvoll

Oppdragsgiver: Rute Entreprenør
Arbeid: Taktekking og blikkenslagerarbeid

 
Camphill Rotvoll er et lite bo- og arbeidsfelllesskap for og med voksne som trenger spesiell omsorg. Dette påbygget inneholder en helt ny sal for arrangementer og samlinger. Her utførte vi taktekking med sinus som materiale. I tillegg la vi vindusbeslag og gesimsbeslag.