Alle referanser

Starbucks Solsiden

Arbeid: Taktekking og blikkenslagerarbeid
 
I dette taket var det brukt et forenklet undertak som var råttent og måtte uskiftes ut. Vi la diffusjonsåpen papp på taktro, monterte luftesjikt med kryssfinerplater, tekket med D-papp og la nye sløyfer og lekter. Skifertak har svært lang levetid, og mye av skiferen kunne gjenbrukes på taket. Skiferen som var dårlig eller ødelagt ble supplert med nye. I tillegg monterte vi nye takrenner, nedløp, snøfangere og gesimsbeslag på branngavl.