Alle referanser

Lille London

Oppdragsgiver: Stigum Invest
Arbeid: Tømrerarbeid, blikkenslagarbeid og taktekking
 
Puben Lille London ligger i et verneverdig bygg i fra ca. 1850-tallet. Her gjennomførte TFS Entreprenør en grundig rehabilitering av taket og dets bæresystem.
 
Det ble bygget et stillas med rammeverk og presenning over hele bygget, en «tak over tak»-løsning, slik at bygget var sikret for all nedbør under byggeprosjektet.
 
Taket ble demontert helt ned til bærebjelkene, som ble forsterket med nye limtrebjelker. Takkonstruksjonen ble remontert med de gamle materialene, samtidig som nye og moderne løsninger ble brukt for å oppfylle dagens krav til brann, isolering og kvalitet.
 
Til slutt ga vi bygget en splitter ny taktekking med takstein av samme type som før, samt nye beslag og tekking av kobbhus.
 
Lille London holdt åpen under hele byggeperioden.