Alle referanser

NTNU

Oppdragsgiver: Trebetong AS
Arbeid: Blikkenslagerarbeid
 
Dette var en rehabiliteringsjobb i forbindelse med at NTNU skulle tilleggsisolere byggene, og dermed også skifte vindu. Vi la nye gesimsbeslag, og gjorde ny omramming av vindu i aluminium.