Alle referanser

Utleirahallen

Oppdragsgiver: Lønnheim Entreprenør
Arbeid: Blikkenslagerarbeid
 
Flerbrukshallen på Utleira er blitt et populært samlingspunkt for hele Utleirområdet. TFS Entreprenør har gjort båndtekking på inngangsparti, gesimsbeslag, vindusbeslag og innvendige dørterskler på den nye hallen.